Mütevelli Heyeti

Prof. Dr. İsmail Demir
Üye
Ömer Demirhan
Üye
Prof. Dr. Ercümend Arvas
Üye
Muhammed Ali Oflaz
Üye
Yusuf Canbolat
Üye
Kamil Güleç
Üye
H. Çağrı Güleç
Üye
Fazıl Çiftçi
Üye
Mustafa Karakuş
Üye
Muhammed Halil Topcu
Üye