KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: Kardemir Teknoloji Eğitim ve Kültür Vakfı Kardemir A.Ş. Fabrika Sahası Yatırımlar Binası 78170 Merkez/ Karabük

Kardemir Teknoloji Eğitim ve Kültür Vakfı (“Vakıf ”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin Siz;

 • Mütevelli Heyet Üyelerimizi
 • Yönetim Kurulu Üyelerimizi,
 • Çalışanlar Adaylarımızı,
 • Bağışcılarımızı,
 • Bursiyer Adaylarımızı,
 • Ziyaretçilerimizi,
 • Çevrimiçi Ziyaretçilerimizi,

Bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

Mütevelli Kurulu Üyeleri

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

İsim, Soy isim, T.C. Kimlik numarası

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

İkamet adresi

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

Özlük Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Özgeçmiş bilgileri

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi , görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, hukuk İşlerinin takibi ve yürütülmesi, hukuki işlem güvenliğinin sağlanması, iç denetim / disiplin faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,  iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,  saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

Finans Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Banka hesap bilgileri

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Denetim/Etik faaliyetlerinin yürütülmesi ,  faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iç denetim / disiplin faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

Risk Yönetimi Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Ticari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler, teknik risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi

Yönetim Kurulu Üyeleri

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

İsim, Soy isim, T.C. Kimlik Numarası

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

İkamet adresi

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

Özlük Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Özgeçmiş bilgileri, huzur hakkı kapsamında ödenen ücret bilgisi

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, hukuki işlem güvenliğinin sağlanması, iç denetim / disiplin faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

Finans Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Banka hesap bilgileri

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Denetim/Etik faaliyetlerinin yürütülmesi , faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iç denetim / disiplin faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

Risk Yönetimi Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Ticari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler, teknik risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi

Çalışan Adayları

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

İsim, Soy isim, Doğum tarihi, T.C. Kimlik numarası/Yabancı kimlik numarası, Ehliyet türü

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, Diğer: Gelecekte açılabilecek pozisyonlara yönelik insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla iletişim bilgileri

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Elektronik posta adresi, İkamet adresi, Ev telefonu numarası, Cep telefonu numarası

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, Diğer: Gelecekte açılabilecek pozisyonlara yönelik insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla

Özlük Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Askerlik durumu, eğitim geçmişi ve detayları, referans bilgileri, çalışma geçmişi ve detayları, özgeçmiş, yabancı dil bilgisi

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, Diğer: Gelecekte açılabilecek pozisyonlara yönelik insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla

İşlem Güvenliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Parola, cihaz MAC adresi, dâhili IP adresi, Harici IP adresi, Trafik verileri (ÖRN: Bağlantı Zamanı/Süresi, İletişim Miktarı vb.)

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla

Finans Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Banka Hesap Bilgileri

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla

Mesleki Deneyim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Hizmet belgeleri

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, Diğer: Gelecekte açılabilecek pozisyonlara yönelik insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla

Sağlık Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Engellilik durumuna ait bilgiler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, Diğer: Gelecekte açılabilecek pozisyonlara yönelik insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenen kişisel veriler

Referans Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

İsim, Soy isim, Sicil numarası, çalıştığı bölüm, ünvan,  referans tipi, telefon numarası

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, Diğer: Gelecekte açılabilecek pozisyonlara yönelik insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

İşlenen Kişisel Veriler

Santral Merkezi Ses Kayıtları

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Denetim / Etik faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, Talep / Şikâyetlerin takibi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Bağışcılarımız

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

İsim, Soy isim, T.C. Kimlik numarası, firma ünvanı , firma vergi numarası

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

İkamet adresi , firma adresi , iletişim numaraları

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

Bursiyer Adaylarımız

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

İsim, Soy isim, Doğum tarihi, T.C. Kimlik Numarası/Yabancı Kimlik Numarası, Ehliyet türü

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Burs adayı seçme ve burs adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, burs tahsis süreçlerinin planlanması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Elektronik posta adresi, İkamet adresi, Ev telefonu numarası, Cep telefonu numarası

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Burs adayı seçme ve burs adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, burs tahsis süreçlerinin planlanması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,

Özlük Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik bilgileri ÖSYM sınav sonuç belgesi, yıllık okul başarı durumunu gösterir belge, aile gelir durumunu gösterir belge, aile nüfus durumunu gösterir belge,

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Bursiyer seçme ve süreçlerinin yürütülmesi, burs adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, burs tahsis süreçlerinin planlanması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

Finans Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Banka hesap bilgileri, aile gelir durumu ve mülkiyet belgeleri

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Burs adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, burs tahsis süreçlerinin planlanması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla

Ziyaretçiler

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

İsim, Soy isim, T.C. Kimlik Numarası/Yabancı Kimlik Numarası, araç plaka bilgisi, ehliyet numarası

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliğinin temini, iç denetim / disiplin faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Cep Telefonu Numarası, Firma ismi, unvanı

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliğinin temini, iç denetim / disiplin faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Giriş/çıkış kayıt bilgileri, CCTV kayıt bilgileri, ziyaret edilen kişi, ziyaret zamanı/süresi, ziyaret tarihi, ziyaret nedeni, araç giriş izni

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliğinin temini, iç denetim / disiplin faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

İşlem Güvenliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Cihaz MAC adresi, dâhili IP adresi, harici IP adresi, trafik verileri (ÖRN: Bağlantı Zamanı/Süresi, İletişim Miktarı vb.)

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iç denetim / disiplin faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Çevrimiçi Ziyaretçiler

İşlem Güvenliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Trafik verileri (ÖRN: Bağlantı Zamanı/Süresi, İletişim Miktarı vb.)

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iç denetim / disiplin faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; başvuru formları, iş sözleşmesi, sözleşmeler, özgeçmiş, iş yerinde bulunan elektronik takip ve fiziksel erişim kontrol sistemleri, (ÖRN: biyometrik ve kartlı geçiş sistemleri, CCTV), bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (ÖRN: telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar), İŞKUR ve özel istihdam büroları (Kariyer.net, vb. dahil), Headhunter hizmeti sağlayan taraflar, üçüncü taraflar (ÖRN: KKB ve Findeks), çevrimiçi web sitesi, kendi sitemiz tarafından yaratılan Çerezler/Cookieler, üçüncü taraflarca yaratılan Takip Çerezleri/Tracking Cookieler (ÖRN:Hotjar), site kullanımı ölçüm sistemleri (ÖRN:Google Analytics) ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, Kardemir Teknoloji Kültür Eğitim Vakfı tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve KVKK düzenlemeleri olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca sözleşmenin kurulması, hak tahsisi ve meşru menfaatlerimiz kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?

Kişisel verileriniz,

 • Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi ve iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla yurt içindeki Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’ na, ve
 • Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla yurt içindeki Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri’ ne

aktarılabilecektir.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir:

 • Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilmek suretiyle, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmektedir .
 • Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır. Bu ilişki sona erdikten sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra veriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
 • Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.
 • Saklama süresine ilişkin mevzuatta bir süre öngörülmeyen ve işleme amacı olmayan verileriniz silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise derhal veya en geç 6 ay içerisinde silinir.

Kişisel Verileriniz İle İlgili Olarak Kullanabileceğiniz Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;

 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Kardemir Teknoloji Kültür Eğitim Vakfı Kardemir A.Ş. Fabrika Sahası Yatırımlar binası  78170 Merkez / Karabük adresine veya kardemirvakfi@org.tr internet adresi aracılığıyla göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Kardemir Teknoloji Kültür Eğitim Vakfı’na bizzat başvurarak,

Kardemir Teknoloji Kültür Eğitim Vakfı’ na iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur .

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu usullerinden biri ile gönderilir.