Mütevelli Heyeti

Bülent Gedikli
Üye
Hüseyin Çağrı Güleç
Üye
Kamil Güleç
Üye
Mehmet Erdoğan
Üye
Mustafa Yolbulan
Üye
Ömer Faruk Öz
Üye
Şamil Ayrım
Üye
Talat Yılmaz
Üye